Obwody łowieckie Archives - Gmina Mirzec

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/337/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, teren Gminy Mirzec został podzielony na 3 obwody łowieckie.

Koło łowieckie „Nemrod” będzie dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 15, Koło łowieckie nr 3 „Dzik” obejmie teren obwodu łowieckiego nr …

Powrót do góry