Źródła ciepła Archives - Gmina Mirzec

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku będzie grozić grzywna.

Złożenie deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków jest obowiązkowe. Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1600 właścicieli budynków. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły mają czas do końca czerwca. W przypadku …

Do końca czerwca właściciele budynków mają obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na temat źródeł ciepła i źródeł spalania.

Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1450 właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za brak jej złożenia będzie …

Powrót do góry