Deklaracje o źródłach ciepła. Czas do końca czerwca - Gmina Mirzec

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku będzie grozić grzywna.

Złożenie deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków jest obowiązkowe. Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1600 właścicieli budynków. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły mają czas do końca czerwca. W przypadku nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to rejestr danych na temat źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji substancji powodujących smog. Baza jest też narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Deklarację można złożyć w formie papierowej osobiście w  Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 314 ( tel. 41 276 71 80)  lub formie elektronicznej (profil zaufany, dowód elektroniczny) poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl

ceeb_plakat_a3-skonwertowany

Powrót do góry