Zakupy książek Archives - Gmina Mirzec

Szkoły podstawowe w Mircu, Gadce i Osinach w 2022 roku otrzymały dofinasowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Celem zeszłorocznej edycji programu było doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju …

Powrót do góry