Książki dla trzech szkolnych bibliotek - Gmina Mirzec

Szkoły podstawowe w Mircu, Gadce i Osinach w 2022 roku otrzymały dofinasowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Celem zeszłorocznej edycji programu było doposażenie bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gadce, Mircu oraz Osinach w książki, wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Szkoły otrzymały łącznie 19 000 złotych dofinansowania: 12 000 dla Szkoły Podstawowej w Mircu, 4000 złotych dla Szkoły Podstawowej w Gadce i 3 000 złotych dla Szkoły Podstawowej w Osinach. Łączny koszt programu w gminie Mirzec w 2022 roku wyniósł 23 750 złotych. Gmina Mirzec na realizację programu z własnego budżetu przekazała 4 750 złotych.

Do szkół zostały zakupione lektury szkolne oraz wydawnictwa popularnonaukowe, wyposażenie do kącików czytelniczych, wyposażenie do bibliotek. W szkołach zostały także przeprowadzone akcje promujące czytelnictwo. W Szkole Podstawowej w Mircu zorganizowano akcję „Owoc za książkę” oraz „Uczniowie czytają seniorom”. W Szkole Podstawowej w Gadce przeprowadzono szereg akcji takich jak na przykład “Przerwa na czytanie”, “Dzień Postaci z Bajek”, “Noc Bibliotek“, “Dzień Głośnego Czytania”. Powstał kącik czytelniczy, opublikowano cykl artykułów promujących nowości w szkolnej gazetce, organizowane były konkursy oraz gra szkolna. Podczas podsumowania projektu uczniowie klas IV -VIII zaprezentowali przedstawienia inspirowane przeczytanymi książkami.  W Szkole Podstawowej w Osinach zorganizowano konkursy „Znam postacie z bajek i wierszy”, „Miś- bohater książkowy” oraz akcje „Dzień Głośnego Czytania”, “Przerwa na czytanie” a także odwiedziny w bibliotece publicznej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-znaczki-893×90-1

„Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Sprawozdanie SP Gadka

Sprawozdanie SP Osiny

Powrót do góry