Wymiana eternit Archives - Gmina Mirzec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 października 2022 r. uruchomiła nabór wniosków dla rolników na wymianę pokryć dachowych na budynkach rolniczych, które zawierają azbest.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania …

Powrót do góry