wyboru na ławników Archives - Gmina Mirzec

Kandydaci na ławników mogą zgłaszać kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027 do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), w …

Powrót do góry