Stypendia pomostowe Archives - Gmina Mirzec

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach informuje o rozpoczęciu naboru do XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych …

Celem Programu realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

są obywatelami polskimi …

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Kielcach informuje o możliwości ubiegania się o stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022.

Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania …

Powrót do góry