sala Gadka Archives - Gmina Mirzec

Rozpoczął się montaż pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce.

W ubiegłym tygodniu odbył się częściowy odbiór robót. Poziom zaawansowania prac na budowie oceniali pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem. Obecni byli także inżynier nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego.

Gotowa jest już konstrukcja budynku, wybudowane zostały łącznik pomiędzy …

4 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu została popisana umowa pomiędzy Gminą Mirzec, reprezentowaną przez wójta Mirosława Seweryna  przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz, a Tomaszem Marcinowskim wiceprezesem Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego Spółki Akcyjnej, który będzie wykonawcą inwestycji, w obecności radnych z Gadki Sylwii Błach i Marcina Drabika oraz dyrektor szkoły w Gadce …

Gmina Mirzec otrzymała ponad 3,8 miliona złotych na budowę kolejnej sali gimnastycznej. Powstanie ona przy Szkole Podstawowej w Gadce.

Tę bardzo dobrą wiadomość wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przekazał podczas konferencji prasowej przed budynkiem szkolnym w Gadce w sobotę 24 lipca 2021 r.  wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy w Mircu Janem Zawiszą i posłem na Sejm …

Powrót do góry