Roczny program współpracy Archives - Gmina Mirzec

Umoowy na realizację zadań w ramach rocnzego programu wspóracy podpisały przedstawicielki Stowarzyszenia Wspólnie dla gminy Mirzec

W ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowanych zostanie w tym roku 10 wydarzeń sportowych, kulturalnych, o charakterze integracyjnym oraz społecznym.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami trzech organizacji z gminy Mirzec: Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, Stowarzyszeniem na rzecz odnowy zabytków Parafii Świętego Leonarda …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy w ramach “Rocznego programu współpracy” z przedstawicielami pięciu organizacji pozarządowych. Efektem będą ciekawe inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Mirzec.

Zadania, które będą realizowane w ramach podpisanych umów przełożą się na aktywizację mieszkańców na płaszczyźnie sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz społecznej. Zaplanowane zostały …

Powrót do góry