Sport, edukacja, kultura i pomoc społeczna. Umowy na dofinasowanie podpisane - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy w ramach “Rocznego programu współpracy” z przedstawicielami pięciu organizacji pozarządowych. Efektem będą ciekawe inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Mirzec.

Zadania, które będą realizowane w ramach podpisanych umów przełożą się na aktywizację mieszkańców na płaszczyźnie sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz społecznej. Zaplanowane zostały imprezy sportow, promujące lokalną kulturę ludową, projekty edukacyjne rozwijające wiedzę historyczną, umiejętności plastyczne oraz wiedzę krajoznawczą a także pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy. Umowy podpisane z pięcioma organizacjami pozarządowymi dotyczą realizacji ośmiu projektów o łącznej wartości 27 894 złotych. Gmina Mirzec dofinansuje przedsięwzięcia kwotą 21 500 złotych.

Mirzeckie Towarzystwem Sportowe „Leonard” zorganizuje trzy imprezy sportowe: „Turniej Skrzatów o Puchar Wójta Gminy Mirzec”, “Piłkarski Memoriał Mirosława Cedry – Mirzec 2021” oraz „Turniej o Puchar Gór Świętokrzyskich w Minipiłce Siatkowej” pod patronatem Wójta Gminy Mirzec. Koszt organizacji każdego z eventów wyniesie 2 230 złotych, przy dofinansowaniu każdego wydarzenia z budżetu gminy Mirzec w wysokości 2 000 złotych.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” będzie organizatorem „Pleneru krajoznawczego dla dzieci z gminy Mirzec” (wartość zadania 2 234 złote, wysokość dofinansowania – 2 000 złotych) oraz zajmie się wydaniem „Opracowania o wspomnieniach Jana Władysława Wosia z pobytu w Jagodnem” (wartość zadania 2 230 złotych, wysokość dofinasowania – 2 000 złotych).

Stowarzyszenie Razem na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu zaplanowało organizację “Konkursu historycznego o życiu generała Augusta Fieldorfa ps. Nil”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 700 złotych. Gmina Mirzec dofinansuje zadanie kwotą 1 500 złotych.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Ziemi Mirzeckiej na wydanie publikacji „Historia folkloru i kultury ludowej w gminie Mirzec” otrzyma z budżetu gminy Mirzec 6 000 złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 10 000 zł.

Podobnie jak w ostatnich latach, podpisana została także umowa ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Wsparcie zorganizowania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób”. Wartość projektu wynosi 5 040 zł. Gmina Mirzec przekaże na jego realizację 4 000 zł.

Powrót do góry