remont stołówki Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała 80 000 złotych dofinansowania do remontu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem.

Anna Piątek zastępca wójta gminy Mirzec podpisała przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina Mirzec otrzymała 80 000 złotych dofinasowania do remontu stołówki w …

Powrót do góry