Przebudowa drogi Małyszyn Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy z firmą Budromost na przebudowę drogi w Małyszynie

Do połowy grudnia 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przebudowanych zostanie 128 metrów drogi dojazdowej wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Prace wykonana firma Budromost za kwotę 158 440,90 złotych. 7 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę na przebudowę drogi na działce 460/1 w Małyszynie. Powstanie droga z poboczami z kruszywa …

Powrót do góry