pomoc dla rolnika Archives - Gmina Mirzec

grafika informacyjna - biogazownie

Do 23 lutego można składać wnioski o pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, ż do 23 lutego w oddziałach ARiMR rolnicy zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą ubiegać się o pomoc …

Powrót do góry