półkolonie Archives - Gmina Mirzec

Akademicki Związek Sportowy jako operator Programu „Prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii.

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje).

W pierwszym naborze dofinansowanie otrzymało 1750 półkolonii na łączną kwotę blisko 7 milionów zł. Dodatkowa tura naboru została uruchomiona …

Powrót do góry