Kolonie dla dzieci rolników w 2024 roku - Gmina Mirzec

Dzieci rolników mogą skorzystać z wyjazdu wakacyjnego nad morze w preferencyjnej cenie.

Oferta skierowania jest do dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno– rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Odpłatność uczestników:

– dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł

– pozostałe dzieci – 1950,00 zł

Turnus I: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „ZIBI I”, ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo w terminie 30.06-08.07.2024

Program wypoczynku:

– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

– zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,

– zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,

– pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 666 106 345

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Powrót do góry