OSP w Osinach Archives - Gmina Mirzec

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o. z Korwinowa dostarczy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

W środę 21 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Krzysztofem Krzyczmonikiem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osinach” …

Powrót do góry