Strażacy z Osin będą mieć nowy wóz bojowy - Gmina Mirzec

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o. z Korwinowa dostarczy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

W środę 21 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Krzysztofem Krzyczmonikiem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osinach”. Pojazd zostanie przekazany do OSP Osiny w sierpniu 2021 roku.

Strażacy otrzymają samochód pożarniczy na podwoziu Volvo wyprodukowany w 2021 roku o mocy 285 KM ze stałym napędem 4×4. Pojazd wyposażony będzie w systemy bezpieczeństwa, w tym ABS, elektropneumatyczny maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe typu DWP 16, instalację antenową, zraszacze przed przednią osią oraz po bokach. Auto ze zbiornikiem na wodę o pojemności 4150 litrów oraz zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 10% zbiornika wody posiada także autopompę dwuzakresową o wydajności 2834 l/min przy 8 barach oraz 377 l/min przy 40 barach, mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton, kamerę cofania z monitorem w kabinie min. 7 cali, dodatkowo zamontowany sygnał pneumatyczny o mocy min. 115 dB oraz zabudowany dach w formie podestu roboczego z antypoślizgową nawierzchnią. Ponadto na montaż przewożonego sprzętu zostaną wykonane półki wysuwane i obrotowe.

Samochód kosztował będzie 747 840,00 złotych, przy czym na zakup pojazdu gmina Mirzec pozyskała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 595 000,00 zł. Wkład własny gminy Mirzec to 152 840,00 zł.

Powrót do góry