Nabór do przedszkola publicznego w Mircu Archives - Gmina Mirzec

Widok na przedszkole Publiczne w Mircu

Publiczne Przedszkole w Mircu zaprasza rodziców dzieci do udziału w naborze do placówki na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja potrwa od 1 do 21 marca 2024 roku.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu:

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W przypadku niezłożenia deklaracji dziecko zostaje skreślone z listy dzieci …

Powrót do góry