Monitoring siedlisk Archives - Gmina Mirzec

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) informuje, że w 2021r. na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju prowadzone będą prace obserwacyjno – pomiarowe, w ramach kolejnego cyklu (lata 2020 – 2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie GIOŚ.

W związku z powyższym prosimy o …

Powrót do góry