Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych - Gmina Mirzec

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) informuje, że w 2021r. na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju prowadzone będą prace obserwacyjno – pomiarowe, w ramach kolejnego cyklu (lata 2020 – 2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie GIOŚ.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych wykonawców do dokonania obserwacji
i pomiarów na wyznaczonych stanowiskach.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowiska dostępny pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021

Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020 – 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Ponadto w latach 2021 – 2022 w ramach zadnia „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022”, kontynuowany będzie monitoringi ptaków Polski.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie Monitoringu Ptaków Polski pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/strona-glowna.html

Dane teleadresowe:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel.: +48 22 547 27 00, e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

Powrót do góry