kursy Archives - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie …

Powrót do góry