KRUS Archives - Gmina Mirzec

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów w Placówce Terenowej w Starachowicach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów i pracowników KRUS prosi o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z Placówką Kasy poprzez:

wrzutnię na dokumentyprofil zaufany e-PUAPza pomocą telefonu nr 41 274 64 97; 41 274 …

Powrót do góry