Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Gmina Mirzec

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów w Placówce Terenowej w Starachowicach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów i pracowników KRUS prosi o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z Placówką Kasy poprzez:

  • wrzutnię na dokumenty
  • profil zaufany e-PUAP
  • za pomocą telefonu nr 41 274 64 97; 41 274 58 34
  • pocztę elektroniczną starachowice@krus.gov.pl

lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Wszelkie formularze i wnioski znajdują na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

KRUS informuje, że w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających wyjaśnienia istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Adres Placówki KRUS w Starachowicach: 27-200 Starachowice
ul. Krótka 1
tel. (41) 2746497; (41) 2745834
fax (41) 2746497
starachowice@krus.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
Stanowisko ds. informacji przyjmuje interesantów:
poniedziałek 7:15 – 16:00
wtorek – piątek 7:15 – 14:45

Powrót do góry