konserwacja rowu Archives - Gmina Mirzec

Odbiór prac w ramach konserwacji rowu melioracyjnego

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano prace konserwacyjne przy rowie melioracyjnym od Mirca-Korzonka do Mirca-Ogrodów.

Prace, które wykonali pracownicy Zakładu Inżynierii Wodnej i Melioracji „Wodmel” odebrali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sołtys sołectwa Mirzec II Barnadeta Kalista i pracownicy Urzędu Gminy w Mircu Łukasz Zaręba kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i jego zastępca Michał Makowski. Firmę „Wodmel” reprezentował …

Powrót do góry