kierownik GOPS Archives - Gmina Mirzec

Ewelina Strycharska objęła 1 czerwca 2023 roku stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Ewelina Strycharska jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego , gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. Posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, zarządzania projektami unijnymi, aktywności lokalnej …

Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz osób potrzebujących w gminie Mirzec odebrała od wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz radnych Rady Gminy w Mircu Grażyna Potrzeszcz, wieloletnia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która przechodzi na emeryturę.

Wójt Mirosław Seweryn oraz pracownicy Urzędu Gminy i GOPS w Mircu podziękowali pani Grażynie podczas spotkania pracowniczego. Radni z przewodniczącym …

Powrót do góry