Nowa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina Mirzec

Ewelina Strycharska objęła 1 czerwca 2023 roku stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Ewelina Strycharska jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego , gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. Posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, zarządzania projektami unijnymi, aktywności lokalnej, wolontariatu, przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Ewelina Strycharska posiada ponad 20 letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej. Od 2008 roku pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie na stanowisku specjalisty pracy socjalnej oraz zastępcy kierownika GOPS-u.

Powrót do góry