Instalacje fotowoltaiczne Archives - Gmina Mirzec

Plakat reklamujący OZE

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia.

Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się …

Na terenie gminy Mirzec zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na lub w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice oraz gminy Mirzec. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i …

Powrót do góry