gospodarka niskoemisyjna Archives - Gmina Mirzec

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN zapraszają przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia GOZ.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem w swoich przedsiębiorstwach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz gospodarki niskoemisyjnej. Udział w projekcie pozwala przygotować się do zielonej transformacji w 100% bezpłatnie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ.

W roku bieżącym gmina Mirzec przygotowuje aktualizację “Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

“Plan gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii; to dokument tworzony na …

Powrót do góry