Dyrektor Ośrodka Zdrowia Archives - Gmina Mirzec

Anna Rokita została powołana na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu.

Na stanowisko dyrektora Ośrodka Zdrowia w Mircu przeprowadzone zostały dwa konkursy. Na pierwszy nie wpłynęły oferty. Na drugi konkurs wpłynęły trzy oferty. Dwie z nich nie spełniły wymogów formalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre …

Powrót do góry