Nowa dyrektor Ośrodka Zdrowia w Mircu - Gmina Mirzec

Anna Rokita została powołana na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu.

Na stanowisko dyrektora Ośrodka Zdrowia w Mircu przeprowadzone zostały dwa konkursy. Na pierwszy nie wpłynęły oferty. Na drugi konkurs wpłynęły trzy oferty. Dwie z nich nie spełniły wymogów formalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie rozpatruje się kandydatury osoby, które nie złożyła jednego lub więcej dokumentów. Zgodnie z regulaminem konkursowym SPZOZ w Mircu i załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia, jeśli w postępowaniu nie uczestniczy przynajmniej dwóch kandydatów, brak jest możliwości procedowania w postępowaniu konkursowym i wyboru kandydata.

Wójt Gminy Mirzec, jako podmiot władny do zatrudniania osoby przez siebie wskazanej, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej , może zatrudnić dyrektora SPZOZ OZ w Mircu. W środę 1 czerwca wójt Mirosław Seweryn podpisał umowę cywilnoprawną z Anną Rokitą na zatrudnienie na stanowisku dyrektora SPZOZ Ośrodek Zdrowia w wymiarze ¼ etatu w Mircu. Pani Anna Rokita jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomii oraz Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem a także pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników.

Powrót do góry