Dotacja Klub Senior Archives - Gmina Mirzec

5 czerwca zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisała z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +.

Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 41 280 złotych przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 153 080 złotych. Gmina Mirzec przekaże na ten cel 111 800 złotych.

Klub …

Klub Senior + w Mircu otrzymał rządową dotację na działalność w 2023 roku.

W czwartek 31 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z wojewodą Zbigniewem Koniuszem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +. Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 40 800 złotych przy całkowitym koszcie zadania …

Powrót do góry