Dotacja Klub Senior Archives - Gmina Mirzec

Klub Senior + w Mircu otrzymał rządową dotację na działalność w 2023 roku.

W czwartek 31 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z wojewodą Zbigniewem Koniuszem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +. Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 40 800 złotych przy całkowitym koszcie zadania …

Powrót do góry