Klub Senior + w Mircu z dotacją na działalność w 2024 roku - Gmina Mirzec

5 czerwca zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisała z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +.

Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 41 280 złotych przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 153 080 złotych. Gmina Mirzec przekaże na ten cel 111 800 złotych.

Klub Senior+ w gminie Mirzec powstał pod koniec 2019 roku. W zajęciach placówki uczestniczy stale 20 osób.

Zadanie jest współfinansowane ze środków wojewody Świętokrzyskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2024.

SodaPDF-converted-senior-plus-converted
Powrót do góry