dofinansowanie usuwanie azbestu Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie gminy.

Gmina Mirzec informuje, że otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania …

Powrót do góry