dofinansowanie Krajowy Plan Odbudowy Archives - Gmina Mirzec

Postępy prac przy budowie żłobka w Gadce ocenili wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna z Gadki Sylwia Błach, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i radny z Gadki Marcin Drabik.

Gmina Mirzec otrzymała ponad 1,6 miliona złotych z programu Maluch + na utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia. Wraz z dofinansowaniem w wysokości 6,3 miliona złotych z Polskiego Ładu na budowę żłobka i przedszkola to prawie 8 milionów złotych.

Decyzja o rozbudowie i przebudowie budynku starej szkoły podstawowej w Gadce zapadła …

Powrót do góry