deklaracja źródło ciepła Archives - Gmina Mirzec

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku będzie grozić grzywna.

Złożenie deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków jest obowiązkowe. Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło około 2000 właścicieli budynków. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły mają czas do 30 czerwca. W …

Ważne dla mieszkańców gminy! Podczas dzisiejszego (26 czerwca) pikniku w Mircu będzie możne uzyskać informacje na temat programu „Czyste powietrze”.

Na tym samym stoisku będzie można także złożyć deklarację na temat źródeł ciepła i źródeł spalania w domu mieszkalnym i budynkach gospodarczych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Termin upływa z końcem czerwca. Za niewypełnienie obowiązku grozi …

Coraz mniej czasu zostało na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek taki ciąży na właścicielach i zarządach budynków. Termin na złożenie deklaracji mija 30 czerwca.

Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło blisko 1200 właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Ważne! Termin na …

Do końca czerwca właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do tej pory w gminie Mirzec z obowiązku wywiązało się ponad 50 procent właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca. W przypadku nowo powstałych …

Powrót do góry