budowa Gadka Archives - Gmina Mirzec

4 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu została popisana umowa pomiędzy Gminą Mirzec, reprezentowaną przez wójta Mirosława Seweryna  przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz, a Tomaszem Marcinowskim wiceprezesem Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego Spółki Akcyjnej, który będzie wykonawcą inwestycji, w obecności radnych z Gadki Sylwii Błach i Marcina Drabika oraz dyrektor szkoły w Gadce …

Powrót do góry