bezdomność Archives - Gmina Mirzec

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.

Informacja została przygotowana przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Poniżej plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie …

Powrót do góry