Placówki udzielające tymczasowego schronienia osobom bezdomnym – wykaz - Gmina Mirzec

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.

Informacja została przygotowana przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Poniżej plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

plakat-bezdomni-2022_2023

Powrót do góry