Ankieta Archives - Gmina Mirzec

Plantacja aronii Tychów Nowy

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że w dniach od 15 do 29 lipca 2022 roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w lipcu (za I półrocze) i styczniu następnego roku (za II półrocze), a jego wyniki prezentowane są we wrześniu (edycja …

Wypełnij ankietę, weź aktywny udział przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Miast Północy.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma pozwolić na osiągnięcie ogólnego celu, jakim jest poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości zrównoważonej mobilności dla wszystkich mieszkańców. Dla obszaru funkcjonalnego Miast Północy do którego zalicza się też gmina Mirzec  zdiagnozowano dotąd w …

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat preferencji transportowych oraz potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Państwa odpowiedzi są ważne w kontekście przyszłego rozwoju sieci dróg dla rowerów oraz komunikacji publicznej. Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

ANKIETA

Gmina Mirzec w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Dlaczego to robimy?

Postępujący rozwój gmin, miast, obszarów …

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego udostępnił ankietę dla organizacji pozarządowych „Diagnoza potrzeb  NGO’s w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców”.

Informacje uzyskane w ankiecie będą służyć ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców (w szczególności uchodźców z terenów Ukrainy) planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego.

Powrót do góry