Ankieta dla NGO – diagnoza potrzeb - Gmina Mirzec

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego udostępnił ankietę dla organizacji pozarządowych „Diagnoza potrzeb  NGO’s w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców”.

Informacje uzyskane w ankiecie będą służyć ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców (w szczególności uchodźców z terenów Ukrainy) planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego.

DIAGNOZA-POTRZEB-NGOS-W-ZAKRESIE-DZIAŁAŃ-REALIZOWANYCH-NA-RZECZ-CUDZOZIEMCÓW-003-2

Powrót do góry