Absolutorium Archives - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2021 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 24 czerwca 2022 roku. Poprzedziły ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2021 rok” oraz głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2020 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, które odbyła się w poniedziałek 28 czerwca 2021r. Przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej i uchwały RIO poprzedził punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za …

Powrót do góry