Absolutorium dla wójta Archives - Gmina Mirzec

grupowe zdjęcie radnych, sołtysów, kierowników jednostek z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2022 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 30 czerwca 2023 roku. Poprzedził ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2022 rok”. Zawartość raportu omówił krótko wójt Mirosław Seweryn. Przewodniczący …

Powrót do góry