Absolutorium dla wójta Archives - Gmina Mirzec

Rada Gminy w Mircu po udzieleniu absolutorium wójtowi gminy

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2023 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 28 czerwca 2024 roku. Poprzedziły ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2023 rok” oraz głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum …

grupowe zdjęcie radnych, sołtysów, kierowników jednostek z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2022 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 30 czerwca 2023 roku. Poprzedził ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2022 rok”. Zawartość raportu omówił krótko wójt Mirosław Seweryn. Przewodniczący …

Powrót do góry