Szansa na odblokowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne - Gmina Mirzec

Ważny krok w kierunku budowy drogi dojazdowej do działek o przeznaczeniu pod budownictwo w Tychowie Starym Podlesie. Jest wstępna zgoda mieszkańców na zaproponowany przebieg drogi.

Kilkudziesięciu właścicieli działek w Tychowie Starym uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. Wójt przypomniał plany związane z budową drogi do działek od strony drogi 744 w kierunku Ostrożanki. Budowa drogi to pierwszy warunek który trzeba spełnić, aby działki oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako budowlane zaczęły rzeczywiście pełnić tę funkcję. Po rozmowach ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach zaproponowana została koncepcja budowy drogi prostopadłej do drogi 744 zaczynającej się za przystankiem autobusowym w Tychowie Podlesiu. Wstępnie planowana jest budowa drogi o długości 300 metrów i szerokości 5 metrów z poboczem i rowem odwadniającym oraz zawrotką na końcu drogi. Wójt przedstawił dwie możliwości uzyskania przez Gminę Mirzec terenu pod budowę drogi. Mieszkańcy mogą zrzec się na wspólny cel części własnej działki zajętej pod drogę lub zostać wywłaszczeni . Ta druga opcja oznacza, że cała procedura budowy drogi wydłuży się o co najmniej rok. Obydwie możliwości zostaną przedyskutowane ponownie podczas kolejnego spotkania w tej sprawie. O terminie będziemy informować.

Powrót do góry