Szansa na dotacje dla aktywnych - Gmina Mirzec

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego zaprasza organizacje i grupy nieformalne do składania wniosków w ramach trzeciej edycji programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000 zł do 7 000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

• młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku

• grupy nieformalne – min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:

– wspólnie z patronem

– samodzielnie

• grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków

Wnioski należy złożyć przez Generator Wniosków on-line dostępny na stronie organizatora od dnia 7 marca 2022 do dnia 31 marca 2022 roku do godziny 23.59.

Regulamin konkursu

Kontakt z operatorem

plakat-ŚFL

Powrót do góry