dotacje na projekty Archives - Gmina Mirzec

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego zaprasza organizacje i grupy nieformalne do składania wniosków w ramach trzeciej edycji programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000 zł do 7 000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

O mikrodotacje ubiegać …

Powrót do góry