Sesja Rady Gminy w Mircu z wizytą na terenie rewitalizacji - Gmina Mirzec

Ważną części piątkowej (28 kwietnia) sesji Rady Gminy w Mircu była wizyta na terenie rewitalizowanej części centrum Mirca.

Obrady sesji poprowadzili Jan Zawisza przewodniczący Rady Gminy w Mircu a następnie Agnieszka Idzik-Napiórkowska wiceprzewodnicząca Rady. Gośćmi podczas sesji byli Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który przedstawił założenia projektu dla młodzieży „Bardzo młoda kultura” oraz odniósł się do kwestii budowy drugiej części obwodnicy Starachowic od Elaboracji do skrzyżowania w Tychowie Starym. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował przewodniczącemu Andrzejowi Prusiowi za dofinasowanie uzyskane na organizację wyjazdu 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej do Rimini we Włoszech. Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Mircu Anna Rokita przedstawiła sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie placówki, która w zeszłym roku odnotowała pozytywny wynik finansowy. Przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Dariusz Mosiołek, kierownik obwodu drogowego w Nowej Słupi przedstawił informacje na temat zamierzeń remontowych i inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej 744 w 2023 roku.

W sesji uczestniczyli także projektant Piotr Tabor, który opracował projekt rewitalizacji Mirca oraz  Hubert Olejarz właściciel firmy Freedom, która realizuje inwestycję. Hubert Olejarz poinformował o stopniu zaawansowania prac. Obecnie roboty ziemne wykonane są w 90 procentach. W najbliższych miesiącach pracownicy firmy Freedom zajmą się przede wszystkim wykonaniem prac wykończeniowych oraz pracami przy zagospodarowaniu terenu. Termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Piotr Tabor przedstawił założenia projektowe realizowanej inwestycji. Powstają dwa zbiorniki wodne – rekreacyjny o powierzchni sześciu arów z plażą oraz staw kąpielowy o powierzchni ara z dużą plażą wyposażoną w leżaki. W jej sąsiedztwie powstanie boisko do siatkówki plażowej. Zbiornik rekreacyjny zostanie napełniony wodą z wysiąków jurajskich, wybijających na dnie zbiornika oraz wodą zasilającą staw koło szkoły. Obecnie zbiornik jest napełniony wodą z wysiąków na głębokość pół metra. Docelowa głębokość to 180 centymetrów. Staw kąpielowy naturalny zostanie napełniony wodą dostarczona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tylko raz. Koszt tego napełnienia został uwzględniony w kosztach rewitalizacji. W kolejnych latach użytkowania prawdopodobnie wodę trzeba będzie uzupełnić jeśli będzie jej ubywać wskutek parowania. Dno stawu kąpielowego zostanie wysypane drobnym białym żwirkiem. Woda w stawie kąpielowym będzie w stałym ruchu – będzie pompowana na wysokość wieży widokowej a następnie spływać kaskadą do stawu. Innowacyjność rozwiązania polega także na zastosowaniu na obu zbiornikach strefy roślinności hydrofitowej.

Teren wokół się zazieleni, powstaną alejki oraz urządzenia dla dzieci i młodzieży typu skate park, plac zabaw, tyrolka. W sąsiedztwie stawu kąpielowego powstanie kawiarnia, a na wyspie na zbiorniku rekreacyjnym – wiata grillowa. Dodatkowo przy Przedszkolu Publicznym powstaje sala widowiskowa, w centrum Mirca -ogólnodostępne toalety. Zmieni się także plac w centrum – staną tam wiaty handlowe, powstanie miejsce obsługi rowerzystów. Wypięknieje teren koło pomnika Ofiar II Wojny Światowej, a w parku podworskim zostanie wybudowana ścieżka zdrowia. Prace zakończą się w tym roku. Ich koszt to około 22 milionów złotych, z czego blisko 19 milionów to dofinasowania z różnych źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (12 750 000 zł), Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 000 000 zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (4 145 406 zł).

Radni oraz sołtysi obecni na sesji mieli możliwość obejrzenia postępów na budowie i zadawania pytań projektantowi i wykonawcy inwestycji.

Podczas sesji radni przyjęli także informacje na temat: zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w 2023 roku na drodze wojewódzkiej oraz drogach gminnych, powiatowych oraz dojazdowych do pól położonych na terenie gminy Mirzec, działalności LGD „Razem na Piaskowcu” za 2022 rok, działalności i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu. Radni pozytywnie ocenili zasoby pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016 – 2022 oraz omówili projekty arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2024.

Radni przegłosowali projekty uchwał finansowych dotyczących zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023r.; zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 20 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie tej umowy; współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.

Powrót do góry