Rusza budowa parkingu w Gadce - Gmina Mirzec

Parking z 44 miejscami postojowymi powstanie przy drodze gminnej w Gadce w pobliżu cmentarza parafialnego.

W czwartek 7 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę na budowę parkingu w okolicach drogi gminnej w miejscowości Gadka z przedstawicielem firmy Stark z Kielc. Pracownicy firmy mają przejąć teren budowy w przyszłym tygodniu.

Na utwardzonym terenie powstaną 44 miejsca parkingowe z kostki betonowej o grubości 8 cm, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to 285 550,85 złotych. Nadzór budowlany nad inwestycją pełnić będzie firma Spiinwest ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 1 722 złote.

Powrót do góry