Parking Gadka Archives - Gmina Mirzec

Parking z 44 miejscami postojowymi powstał przy drodze gminnej w Gadce w sąsiedztwie kościoła i cmentarza parafialnego.

Odbiór prac budowlanych odbył się w poniedziałek 13 grudnia. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, ksiądz proboszcz parafii w Gadce Henryk Kołaziński, radna z Gadki Sylwia Błach, zastępca kierownika referatu inwestycji Sławomir Płaneta, właściciel firmy Stark z …

Parking z 44 miejscami postojowymi powstanie przy drodze gminnej w Gadce w pobliżu cmentarza parafialnego.

W czwartek 7 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę na budowę parkingu w okolicach drogi gminnej w miejscowości Gadka z przedstawicielem firmy Stark z Kielc. Pracownicy firmy mają przejąć teren budowy w przyszłym …

Pracownia Projektowa Janusza Gruszczyńskiego ze Skarżyska – Kamiennej wykona dokumentację budowy parkingu w okolicy cmentarza w Gadce.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielem firmy Pracownia Projektowa Janusz Gruszczyński na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej zadania „Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej w kierunku do kościoła w Gadce”.

Dokumentacja ma obejmować wybudowanie parkingu z kostki …

Powrót do góry