Remonty na drogach gruntowych na wiosnę - Gmina Mirzec

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej położonych w gminie Mirzec.

We wtorek 14 marca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas z Tychowa Nowego na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie gminy Mirzec.

Zakres prac obejmuje mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa naturalnego oraz uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni. Prace będą kosztowały 44 649 złotych. Roboty mają zostać zakończone do połowy czerwca 2023 roku.

Powrót do góry